VRIC

VRIC REFERENCIÁK

NAVIGÁCIÓ
SOCIAL
CÍM Wartha V. utca 1/2 8200 Veszprém HUNGARY
KAPCSOLAT e: info@vric.hu e: balogh@vric.hu t: +36 88 564 130

GOP-1.1.1-11-2012-0455

 2013/03/01-2015/08/31 Lakossági és intézményi fogyasztók energiatudatosságát és energiahatékonyságát támogató komplex eszköz és alkalmazáscsomag fejlesztése (ENTUDAT) Összes konzorciumi költség: 347.308.978 Ft / VRIC támogatás: 104.114.878 Ft Konzorciumi tagok: Aqua-Terra lab Kft, Apertech Kft, VRIC Nonprofit Kft. Az      ENTUDAT      projekt      célja      egy,      az      EURÓPA      2020 növekedési   stratégia,   a   “kapcsold   ki!”   program   kereteibe illeszkedő           környezettudatosságra           és           hatékony energiafelhasználásra     ösztönző,     illetve     ennek     alapjait megteremtő     komplex     eszköz-     és     alkalmazáscsomag kifejlesztése.

KD_MANAG_07-2008-0015

 2019/01/01-2010/07/31 Innovációs projektgenerálási rendszer (INPROMET) Összes konzorciumi költség: 13.883.000 Ft / VRIC: támogatás: 8.444.000 Ft - önerő: 1.039.853 Ft Konzorciumi tagok: VRIC Nonprofit Kft., Közép-Pannon Nonprofit Kft. A     dinamikus     szervezetek     belső     folyamataikat     az     új, hasznosítható            tudás            létrehozása            érdekében optimalizálják,      míg      az      alacsony      hozzáadott      értékű folyamatok   kiszervezésre   kerülnek.   A   hangsúly   az   alkotó jellegű      tevékenységekre      irányul.      Ez      a      tudásalapú gazdaság            mint            cél            a            gazdaságfejlesztési dokumentumokban    is    megjelenik.    A    projekt    célja    egy ilyen szolgáltatási lehetőség kialakítása.

TECH_08-D2-2008-0102

 2008/10/01-2012/09/30 1.000 tonna/év kapacitású műanyaghulladék- krakkoló kísérleti üzem kifejlesztése (MUHU1000) Összes konzorciumi költség: 513.808.000 Ft / VRIC: támogatás: 24.215.000 Ft - önerő: 8.135.000 Ft Konzorciumi    tagok:    TERSZOL    Zrt.,    MOL    Nyrt.,    Pannon Egyetem,   VRIC   Nonprofit   Kft.,   Közép-Pannon   Nonprofit Kft. A      cél      egy      olyan      rendszer,      mely      új      technológiai megoldások     kifejlesztésével     minimálisra     csökkenti     a nagy         energiatartalmú         hulladékok         által         okozott környezeti         terhelést,         sőt         egyes         részterületeken megvalósítja      a      hulladékmentes      újrahasznosítást      és tartalmazza a célszerű szervezeti felépítést is.

KD_MANAG_06-INNOVSOT

 2007/01/01-2007/12/31 Innovációs segítség- és ötlettár megvalósítása elektronikus médiumokon (INNOVSOT) Összes konzorciumi költség: 12.373.047 Ft / VRIC: támogatás: 7.000.000 Ft - önerő:  850.000 Ft Konzorciumi tagok: VRIC Nonprofit Kft., Vállalkozói Központ Közalapítvány Székesfehérvár Az        innováció        az        átlagember        számára        ma        csak szlogeneket,      homályos       eszmefuttatásokat      jelent.      A projekt           eredménye           egy           házimozi           rendszeren távirányítóval   kezelhető   DVD   lemez   és   egy   honlap,   mely sok    aktuális    információt    és    kétirányú    kommunikációs lehetőséget          is          tartalmaz.          El          kell          juttatni          a célközönséghez,     kezelni     kell     a     várható     reakciókat     - mindannyiunk hasznára .

KD_MANAG_06-IGPOPT06

 2007/01/01-2007/12/31 Innovatív gazdaságfejlesztési projeket, Operatív Programok és területiség (IGPOPT06) Összes konzorciumi költség: 19.895.600 Ft / VRIC: támogatás: 2.700.000 Ft - önerő:  300.000 Ft Konzorciumi   tagok:   Közép-Pannon   Rt.,   Közép-Dunántúli Regionális   Fejlesztési   Alapítvány,   VRIC   Kht.   Velence-tavi Fejlesztő Kht. A   régió   igényeinek,   eladatainak   „bottom-up”   rendszerű feltérképezése,        melyet    a    régió    a    tervezési    időszakhoz kapcsolódó                indikatív                projektlistában,                projekt adatbázisban       kíván       érvényre       juttatni,       ami       segíti       a pályázati     kiírások     alapjául     szolgáló     „intézkedések”     és projektek közötti rangsorolás kialakítását.

NKFP-A2-2006-0034

 2006/10/01-2009/09/30 Újgenerációs biohajtóanyagok (elsősorban biogázolaj) kifejlesztése (UJBIOGO) Összes konzorciumi költség: 859.000.000 Ft / Támogatás: 18.000.000 Ft - önerő: 6.280.469 Ft Konzorciumi tagok: MOL Nyrt., Pannon Egyetem, KITE Zrt., MTA KK, FVMMGI, Olajterv Zrt, Biodiesel Kft, VRIC Nonprofit Kft. A    projekt    célja    a    hazai    növényolajokból    új    összetételű, bio-lebontható,          az          ismerteknél          nagyobb          értékű, versenyképes        termékek        (pl.        biogázolaj,        ami        nem biodízel!)                 előállítására                 új                 és                 gazdaságos csúcstechnológiák          kidolgozása          és          bevezetése          a mezőgazdasággal és az iparral karöltve.

KD_MANAG_5-MUHULKON

 2006/01/01-2007/12/31 Komplex műanyaghulladék hasznosítási rendszer (MUHULKON) Összes konzorciumi költség: 21.611.213 Ft / VRIC támogatás: 6.500.00 Ft - önerő: 730.000 Ft Konzorciumi   tagok:   VRIC   Kht.,   Közép-Pannon   Zrt,   Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány, Székom Zrt. A   projekt   egy   komplex   hulladékhasznosítási   (műanyag, fém,     üveg,     papír     stb.)     rendszer     kidolgozását     tűzte     ki célul. .

KD_MANAG_5-procsat1

 2006/01/01-2007/03/31 Innovációs projektcsatorna kialakítása a Közép- Dunántúli Régióban (PROCSAT1) Összes konzorciumi költség: 28.344.860 Ft / VRIC: támogatás: 2.698.000 Ft - önerő: 302.000 Ft Konzorciumi tagok: Közép-Pannon Rt, Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány, VRIC Kht. A     projekt     célja     a     regionális     innováció     szempontjából kulcsfontosságú             eszközök             előkészítése,             melyek megvalósítása      nagymértékben      segítheti      a      Regionális Innovációs         Stratégiában         (RIS-ben)         megfogalmazott stratégiai     célok     teljesülését.     Alapvetően     az     innovatív vállalkozói            projektcsatornában      kerülnek      felszínre      a további     fejlesztésre,          illetve     finanszírozásra     alkalmas vállalkozások.

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0641

 2013/08/01-2014/11/30 Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása a VRIC Nonprofit Kft.-nél Összes költség: 4.410.778 Ft / Támogatás: 710.000 Ft Csökkentett munkaképességű (REHAB) emberek visszavezetése a munka világába.

DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA

Kormánybiztosi Iroda

 2014/02/21-2014/06/17 Water Quality Early Warning System on Transboundary Watercourses of Tisza River Basin Vállalkozási díj: 3.670.300 Ft A   4.   számú   prioritásterület   2.   akciójában   foglalt   EWS szakmai   előkészítő   feladatainak   végrehajtása   során   a monitoring-rendzser    javasolt    telepítési    helyszíneinek és      az      ott      alkalmazandó      vizsgálati      paraméterek megadása      a      Tisza      vízgyűjtőjén.      A      monitoring- állomásokon       használható       vizsgálati       módszerek felmérése,          a          megvalósításukhoz          szükséges monitoring-eszközök bemutatása, specifikálása.
VRIC Nonprofit Kft
VRIC Nonprofit Kft