VRIC

VRIC REFERENCIÁK

NAVIGÁCIÓ
SOCIAL
CÍM Wartha V. utca 1/2 8200 Veszprém HUNGARY
KAPCSOLAT e: info@vric.hu e: balogh@vric.hu t: +36 88 564 130

GOP-1.1.1-11-2012-0455

2013/03/01-2015/08/31 Lakossági és intézményi fogyasztók energiatudatosságát és energiahatékonyságát támogató komplex eszköz és alkalmazáscsomag fejlesztése (ENTUDAT) Összes konzorciumi költség: 347.308.978 Ft / VRIC támogatás: 104.114.878 Ft Konzorciumi tagok: Aqua-Terra lab Kft, Apertech Kft, VRIC Nonprofit Kft. Az ENTUDAT projekt célja egy, az EURÓPA 2020 növekedési stratégia, a “kapcsold ki!” program kereteibe illeszkedő környezettudatosságra és hatékony energiafelhasználásra ösztönző, illetve ennek alapjait megteremtő komplex eszköz- és alkalmazáscsomag kifejlesztése.

KD_MANAG_07-2008-0015

2019/01/01-2010/07/31 Innovációs projektgenerálási rendszer (INPROMET) Összes konzorciumi költség: 13.883.000 Ft / VRIC: támogatás: 8.444.000 Ft - önerő: 1.039.853 Ft Konzorciumi tagok: VRIC Nonprofit Kft., Közép-Pannon Nonprofit Kft. A dinamikus szervezetek belső folyamataikat az új, hasznosítható tudás létrehozása érdekében optimalizálják, míg az alacsony hozzáadott értékű folyamatok kiszervezésre kerülnek. A hangsúly az alkotó jellegű tevékenységekre irányul. Ez a tudásalapú gazdaság mint cél a gazdaságfejlesztési dokumentumokban is megjelenik. A projekt célja egy ilyen szolgáltatási lehetőség kialakítása.

TECH_08-D2-2008-0102

2008/10/01-2012/09/30 1.000 tonna/év kapacitású műanyaghulladék- krakkoló kísérleti üzem kifejlesztése (MUHU1000) Összes konzorciumi költség: 513.808.000 Ft / VRIC: támogatás: 24.215.000 Ft - önerő: 8.135.000 Ft Konzorciumi tagok: TERSZOL Zrt., MOL Nyrt., Pannon Egyetem, VRIC Nonprofit Kft., Közép-Pannon Nonprofit Kft. A cél egy olyan rendszer, mely új technológiai megoldások kifejlesztésével minimálisra csökkenti a nagy energiatartalmú hulladékok által okozott környezeti terhelést, sőt egyes részterületeken megvalósítja a hulladékmentes újrahasznosítást és tartalmazza a célszerű szervezeti felépítést is.

KD_MANAG_06-INNOVSOT

2007/01/01-2007/12/31 Innovációs segítség- és ötlettár megvalósítása elektronikus médiumokon (INNOVSOT) Összes konzorciumi költség: 12.373.047 Ft / VRIC: támogatás: 7.000.000 Ft - önerő: 850.000 Ft Konzorciumi tagok: VRIC Nonprofit Kft., Vállalkozói Központ Közalapítvány Székesfehérvár Az innováció az átlagember számára ma csak szlogeneket, homályos eszmefuttatásokat jelent. A projekt eredménye egy házimozi rendszeren távirányítóval kezelhető DVD lemez és egy honlap, mely sok aktuális információt és kétirányú kommunikációs lehetőséget is tartalmaz. El kell juttatni a célközönséghez, kezelni kell a várható reakciókat - mindannyiunk hasznára .

KD_MANAG_06-IGPOPT06

2007/01/01-2007/12/31 Innovatív gazdaságfejlesztési projeket, Operatív Programok és területiség (IGPOPT06) Összes konzorciumi költség: 19.895.600 Ft / VRIC: támogatás: 2.700.000 Ft - önerő: 300.000 Ft Konzorciumi tagok: Közép-Pannon Rt., Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány, VRIC Kht. Velence-tavi Fejlesztő Kht. A régió igényeinek, eladatainak „bottom-up” rendszerű feltérképezése, melyet a régió a tervezési időszakhoz kapcsolódó indikatív projektlistában, projekt adatbázisban kíván érvényre juttatni, ami segíti a pályázati kiírások alapjául szolgáló „intézkedések” és projektek közötti rangsorolás kialakítását.

NKFP-A2-2006-0034

2006/10/01-2009/09/30 Újgenerációs biohajtóanyagok (elsősorban biogázolaj) kifejlesztése (UJBIOGO) Összes konzorciumi költség: 859.000.000 Ft / Támogatás: 18.000.000 Ft - önerő: 6.280.469 Ft Konzorciumi tagok: MOL Nyrt., Pannon Egyetem, KITE Zrt., MTA KK, FVMMGI, Olajterv Zrt, Biodiesel Kft, VRIC Nonprofit Kft. A projekt célja a hazai növényolajokból új összetételű, bio-lebontható, az ismerteknél nagyobb értékű, versenyképes termékek (pl. biogázolaj, ami nem biodízel!) előállítására új és gazdaságos csúcstechnológiák kidolgozása és bevezetése a mezőgazdasággal és az iparral karöltve.

KD_MANAG_5-MUHULKON

2006/01/01-2007/12/31 Komplex műanyaghulladék hasznosítási rendszer (MUHULKON) Összes konzorciumi költség: 21.611.213 Ft / VRIC támogatás: 6.500.00 Ft - önerő: 730.000 Ft Konzorciumi tagok: VRIC Kht., Közép-Pannon Zrt, Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány, Székom Zrt. A projekt egy komplex hulladékhasznosítási (műanyag, fém, üveg, papír stb.) rendszer kidolgozását tűzte ki célul. .

KD_MANAG_5-procsat1

2006/01/01-2007/03/31 Innovációs projektcsatorna kialakítása a Közép- Dunántúli Régióban (PROCSAT1) Összes konzorciumi költség: 28.344.860 Ft / VRIC: támogatás: 2.698.000 Ft - önerő: 302.000 Ft Konzorciumi tagok: Közép-Pannon Rt, Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány, VRIC Kht. A projekt célja a regionális innováció szempontjából kulcsfontosságú eszközök előkészítése, melyek megvalósítása nagymértékben segítheti a Regionális Innovációs Stratégiában (RIS-ben) megfogalmazott stratégiai célok teljesülését. Alapvetően az innovatív vállalkozói projektcsatornában kerülnek felszínre a további fejlesztésre, illetve finanszírozásra alkalmas vállalkozások.

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0641

2013/08/01-2014/11/30 Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása a VRIC Nonprofit Kft.-nél Összes költség: 4.410.778 Ft / Támogatás: 710.000 Ft Csökkentett munkaképességű (REHAB) emberek visszavezetése a munka világába.

DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA

Kormánybiztosi Iroda

2014/02/21-2014/06/17 Water Quality Early Warning System on Transboundary Watercourses of Tisza River Basin Vállalkozási díj: 3.670.300 Ft A 4. számú prioritásterület 2. akciójában foglalt EWS szakmai előkészítő feladatainak végrehajtása során a monitoring-rendzser javasolt telepítési helyszíneinek és az ott alkalmazandó vizsgálati paraméterek megadása a Tisza vízgyűjtőjén. A monitoring- állomásokon használható vizsgálati módszerek felmérése, a megvalósításukhoz szükséges monitoring-eszközök bemutatása, specifikálása.
VRIC Nonprofit Kft
VRIC Nonprofit Kft