RÓLUNK

Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Regional Centre of Innovation Veszprém 
1

SZOLGÁLTATÁSOK

VÁLLALKOZÁSI JELLEGGEL Már az alapításkor a fókuszba került a tulajdonosi, illetve a külső, ipari és intézményi, önkormányzati kapcsolatrendszer, azaz alapvető orientáló szerepet kapott. Emelett a VRIC Nonprofit Kft. az innovációs hídképző szerepe kapcsán szoros együttműködésre törekszik a Pannon Egyetemmel és a térségbeli klaszterekkel. Piacképes témáit alapvetően a kapcsolatrendszerrel közösen generált projektekbe próbálja illeszteni. Számos korábbi és előkészítés alatt álló kutatási témánk is innen származik vagy menetközben vetődött fel. Cél a szinergiákat kihasználva a terület felfuttatása. Ha majd az egyes témák magukban is egy bizonyos szinten stabilizálódnak sor kerülhet akár egy  önálló cégbe történő kipörgésükre is.

PÁLYÁZATOK

KÖZHASZNÚ JELLEGGEL Ötletek, piaci- és társadalmi igények, gazdaságpolitikai célok, egy stratégiai terv innovációval foglalkozó része, mind kiindulása lehet egy projektnek. Nagyon fontos olyan projektek generálása, melyek segítségével az Európai Unió pályázati rendszereiből a lehető legtöbb forrást le tudjuk hívni, hatékonyan fel tudjuk használni. A kutatás-fejlesztési, innovációs pályázatok jelentős részét a jövőben is konzorciumi formában tervezzük megvalósítani. A VRIC részt vett több országos és regionális pályázaton mint pályázatíró és konzorciumi tag, vagy konzorcium vezető. A vállalt feladatok és tevékenységek hatékony elvégzését segíti a tulajdonosok mögött álló széleskörű szakmai háttér.
VRIC

KÜLDETÉS

K+F FÓKUSZ Az 1997–ben alapított Veszprémi Regionális Innovációs Centrum kiemelten közhasznú szervezet működésének célja, hogy tevékenységével segítse elő az innovációs kultúra elterjedését, az innovációs körfolyamatban legyen hídképző az ötletgazda - egyetem, kutatóhelyek - és a piacképes ötleteket megvalósító vállalkozások között. Tanácsadással, partnerkereséssel, pályázatírással, projektmenedzseléssel, a nyilvánosság-kommunikációval, inkubációs szolgáltatásokkal támogassa azok munkáját és maga is vegyen részt K+F+I projektek konkrét szakmai megvalósításában.
TÖRTÉNET A VRIC NONPROFIT KFT. RÖVIDEN Az 1997–ben alapított VRIC Veszprémi Regionális Innovációs Centrum vállalt feladata, hogy működési területén tevékenységével segítse elő az innovációs kultúra elterjedését, az innovációs körfolyamatban váljék hídképző szervezetté az ötletgazda - saját, egyetemi, más kutatóhelyi vagy egyéb ötlet - és a piacképes ötleteket megvalósító vállalkozások között, és tanácsadással, partnerkereséssel, pályázat készítéssel, menedzseléssel, vagy más szolgáltatásokkal támogassa azok munkáját. Fő tevékenység az innováció és a gazdasági növekedés elősegítése, az ígéretes innovatív ötletek, termékek, szolgáltatások felkutatása, K+F projektek generálása és sikeres végrehajtása.
tevékenységével segítse elő az innovációs kultúra  elterjedését - a VRIC működésének célja

TÉNYEK

2
3

KIEMELT REFERENCIÁK

PÁLYÁZATOK

KÖZHASZNÚ JELLEGGEL 2017.09.01 - 2021.02.28 HOMÉR projekt Konzorciumvezető: Aqua-Terra Lab Kft. GOP-2.2.1-15-2017-00070 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program - Uniós támogatásból:   “Felszíni víztestek mozgó HOrdalékfázisának online Monitorozására alkalmas mintavevő És ehhez kapcsolódó anyagvizsgálati és biológiai Rendszer kialakítása (HOMÉR). 2013.03.01 - 2015.08.31 ENTUDAT projekt Konzorciumvezető: Aqua-Terra Lab Kft. GOP-1.1.1-11-2012-0455   Gazdaságfejlesztési   Operatív   Program:         “Lakossági és    intézményi    fogyasztók    energiatakarékosságát    és    energiahatékonyságát támogató komplex eszköz- és alkalmazáscsomag fejlesztése. 2008.10.01 - 2013.09.30 MUHU1000 projekt Konzorciumvezető: MOL Nyrt. Nemzeti    Technológia    Program    -    1.000    t/év    kapacitású    műanyaghulladék- krakkoló kísérleti üzem kifejlesztése.

SZOLGÁLTATÁSOK

VÁLLALKOZÁSI JELLEGGEL 2014-2015 NADAPS és Apertech Kft. Mézzel   töltött   zöldség   kutató-fejlesztő   és   gyártó   kísérleti   üzem   hűtő   és   tároló, szárító   és   kimelegítő,   labordiagnosztikai   rendszerének   kialakítása,   eszközök kiválasztása,   költségek   meghatározása.   A   kísérleti   üzem   felújítási,   átalakítási és fenntartási költségeinek meghatározása 2014.02.21 - 2014.06.17 EWS előkészítő projekt A    Külügyminisztérium    Duna    Régió    Stratégia    Kormánybiztosi    Irodája    által megvalósítandó,    a    4.    számú    prioritásterület    2.    akciójában    foglalt    Korai Vízminőségi   Riasztási   Rendszer   szakmai   előkészítő   feladatainak   végrehajtása során    a    monitoring-rendzser    javasolt    telepítési    helszíneinek    és    az    ott alkalmazandó    vizsgálati    paraméterek    megadása    a    Tisza    vízgyűjtőjén    és    a monitoring-állomásokon    használható    vizsgálati    módszerek    felmérése    és    a megvalósításukhoz          szükséges          monitoring-eszközök          bemutatása, specifikálása. 
NAVIGÁCIÓ
SOCIAL
CÍM Wartha V. utca 1/2 8200 Veszprém HUNGARY
KAPCSOLAT e: info@vric.hu e: balogh@vric.hu t: +36 88 564 130

SZOLGÁLTATÁSOK

VÁLLALKOZÁSI JELLEGGEL Már az alapításkor a fókuszba került a tulajdonosi, illetve a külső, ipari és intézményi, önkormányzati kapcsolatrendszer, azaz alapvető orientáló szerepet kapott. Emelett a VRIC Nonprofit Kft. az innovációs hídképző szerepe kapcsán szoros együttműködésre törekszik a Pannon Egyetemmel és a térségbeli klaszterekkel. Piacképes témáit alapvetően a kapcsolatrendszerrel közösen generált projektekbe próbálja illeszteni. Számos korábbi és előkészítés alatt álló kutatási témánk is innen származik vagy menetközben vetődött fel. Cél a szinergiákat kihasználva a terület felfuttatása. Ha majd az egyes témák magukban is egy bizonyos szinten stabilizálódnak sor kerülhet akár egy  önálló cégbe történő kipörgésükre is.

PÁLYÁZATOK

KÖZHASZNÚ JELLEGGEL Ötletek, piaci- és társadalmi igények, gazdaságpolitikai célok, egy stratégiai terv innovációval foglalkozó része, mind kiindulása lehet egy projektnek. Nagyon fontos olyan projektek generálása, melyek segítségével az Európai Unió pályázati rendszereiből a lehető legtöbb forrást le tudjuk hívni, hatékonyan fel tudjuk használni. A kutatás-fejlesztési, innovációs pályázatok jelentős részét a jövőben is konzorciumi formában tervezzük megvalósítani. A VRIC részt vett több országos és regionális pályázaton mint pályázatíró és konzorciumi tag, vagy konzorcium vezető. A vállalt feladatok és tevékenységek hatékony elvégzését segíti a tulajdonosok mögött álló széleskörű szakmai háttér.
VRIC

KÜLDETÉS

K+F FÓKUSZ Az 1997–ben alapított Veszprémi Regionális Innovációs Centrum kiemelten közhasznú szervezet működésének célja, hogy tevékenységével segítse elő az innovációs kultúra elterjedését, az innovációs körfolyamatban legyen hídképző az ötletgazda - egyetem, kutatóhelyek - és a piacképes ötleteket megvalósító vállalkozások között. Tanácsadással, partnerkereséssel, pályázatírással, projektmenedzseléssel, a nyilvánosság-kommunikációval, inkubációs szolgáltatásokkal támogassa azok munkáját és maga is vegyen részt K+F+I projektek konkrét szakmai megvalósításában.
TÖRTÉNET A VRIC NONPROFIT KFT. RÖVIDEN Az 1997–ben alapított VRIC Veszprémi Regionális Innovációs Centrum vállalt feladata, hogy működési területén tevékenységével segítse elő az innovációs kultúra elterjedését, az innovációs körfolyamatban váljék hídképző szervezetté az ötletgazda - saját, egyetemi, más kutatóhelyi vagy egyéb ötlet - és a piacképes ötleteket megvalósító vállalkozások között, és tanácsadással, partnerkereséssel, pályázat készítéssel, menedzseléssel, vagy más szolgáltatásokkal támogassa azok munkáját. Fő tevékenység az innováció és a gazdasági növekedés elősegítése, az ígéretes innovatív ötletek, termékek, szolgáltatások felkutatása, K+F projektek generálása és sikeres végrehajtása.
1
3
2
tevékenységével segítse elő az innovációs kultúra  elterjedését - a VRIC működésének célja

RÓLUNK

TÉNYEK

VRIC Nonprofit Kft
VRIC Nonprofit Kft